Tra cứu Thông báo mời thầu

Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm
đóng thầu
Thời gian
đăng
20200360069 - 00 số 02 - Thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã An Hòa Ủy ban nhân xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 10:00 06/04/2020 20:30 29/03/2020
20200371174 - 00 Gói thầu số 08: Thi công xây lắp (Bao gồm hệ thống PCCC + chống sét, thử tĩnh) Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ và Đặc Dụng Tỉnh An Giang 15:00 10/04/2020 19:29 29/03/2020
20200366627 - 00 Gói thầu số 08: Cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng. Công ty Điện lực Quảng Bình 08:00 06/04/2020 18:20 29/03/2020
20191263283 - 00 Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ Bưu điện tỉnh Bình Phước 17:35 08/04/2020 17:33 29/03/2020
20200371305 - 00 NPC-KFW3-110-TVGS02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị tiểu dự án thành phần: Đường dây và trạm biến áp 110kV Trực Đại Ban Quản lý dự án lưới điện 09:00 20/04/2020 16:59 29/03/2020
20200371313 - 00 Gói thầu số 7: Cung cấp VTTB nhất thứ trạm (kể cả kiểm định và phê duyệt mẫu) và dây dẫn, dây chống sét, cách điện phụ kiện, cáp quang OPGW phụ kiện cho đường dây đấu nối. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam 09:00 11/05/2020 16:54 29/03/2020
20200371264 - 00 Di chuyển đường điện và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc 08:00 09/04/2020 16:32 29/03/2020
20200360004 - 01 Xây lắp công trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên 09:00 06/04/2020 15:00 29/03/2020
20200371188 - 00 mua sắm thiết bị làm việc cho đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và thiết bị hội trường lớn phục vụ chung cho đảng ủy khối cơ quan tỉnh và đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định 14:15 06/04/2020 13:56 29/03/2020
20200371197 - 00 Gói thầu số 2: Thi công Gia cố khe tụ thủy vai phải đập dâng Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV 14:00 09/04/2020 12:07 29/03/2020
20200371132 - 00 Thi công xây lắp VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VĨNH BẢO, TP HẢI PHÒNG 09:00 09/04/2020 11:33 29/03/2020
20200370957 - 00 Gói thầu số 05: Xây dựng mới nhà che ra đa P18 và trạm nguồn điện Trạm ra đa 17 e294 f367 Sư đoàn 367 14:00 08/04/2020 10:38 29/03/2020
20200371160 - 00 Mua sắm thiết bị Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai 14:00 06/04/2020 10:25 29/03/2020
20200370331 - 00 Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân xã Phước Hiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Kỹ thuật Bảo Phong 09:00 06/04/2020 09:52 29/03/2020
20200361794 - 00 Thi công xây dựng công trình Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Chí 08:00 06/04/2020 09:16 29/03/2020
20200371129 - 00 Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên 09:00 18/04/2020 08:56 29/03/2020
20200371121 - 00 Cung cấp dịch vụ giữ xe hai bánh năm 2020 - 2022 BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 16:00 06/04/2020 08:32 29/03/2020
20200366640 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang 14:30 08/04/2020 07:10 29/03/2020
20200363322 - 00 Thi công xây dựng công trình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang 09:00 08/04/2020 06:16 29/03/2020
20200367920 - 00 XL1: Thi công xây dựng. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Hiệp 08:30 08/04/2020 22:59 28/03/2020

Số kết quả: 22049